· 

Dag 4

Vandaag loop ik niet op de camino. Ik ben immers vanwege het weer een dag eerder gaan lopen , waardoor het schema van hotels en routes in het honderd liep. Vandaar een dag niet lopen, zodat alles organisatorisch ook weer in de pas loopt. Morgen ik weer.

We zijn eerst naar San Juan de la Peña gereden. Hier ligt onder een enorme  rotsformatie in een bosrijke omgeving een klooster waarvan de 12de eeuwse kapitelen uit de kloostergang een hoogtepunt van de romaanse beeldhouwkunst vormen(foto 1a en 1b).

Een prachtig voorbeeld is het kapiteel waarop het Bijbelse verhaal van de Zondeval wordt uitgebeeld. We zien Adam die zijn naaktheid tracht te verbergen na het eten van de verboden vrucht van de boom van de kennis van het goed en kwaad. Op het gezicht van Adam is de ontzetting en vertwijfeling te zien op het moment dat hij tot het besef komt dat hij zijn onschuld en plaats in het paradijs heeft verloren (foto 2 en 3).

Een ander kapiteel verhaalt heel doeltreffend de vlucht naar Egypte van Maria, Jozef en Jezus en de Kindermoord te Bethlehem. Dit doet de beeldhouwer door Jozef in slaap af te beelden terwijl hij in een visioen door een engel wordt gewaarschuwd voor hetgeen Herodes van plan is (foto 4).

De beeldhouwer el Maestro de San Juan de la Peña laat zich herkennen aan een specifieke stijl. Kenmerkend voor hem zijn de ovaalvormige ogen met grote pupillen, de geprononceerde oogkassen en de stilering van de baarden, goed te zien op het kapiteel van het Laatste Avondmaal (foto 5 en 6) en de eerder besproken kapiteel van de Zondeval (foto 1).

Ook opvallend is de directheid waarmee hij de moord op Abel door Kain in steen vastlegt, hij kiest voor het dramatische moment waarop Kain Abel het hoofd inslaat met een houweel (foto 7).

Vanuit San Juan de la Peña zijn we onder andere naar Agüero gereden. Het dorp ligt idyllisch aan de voet van een immens, grillig bergmassief (foto 8).

Hier hebben we werk van de Maestro van Agüero bekeken. Het timpaan van de kerk Santiago de Agüero laat de Aanbidding van het Christuskind zien door de Driekoningen. Kenmerkend voor zijn stijl zijn de ovaalvormige ogen met grote pupillen, de geprononceerde oogkassen. Vooral goed te zien bij Jozef (foto's 9 en 10).

Men neemt tegenwoordig op deze stilistische overeenkomsten aan dat er of sprake is van een en dezelfde kunstenaar of van respectievelijk een meester en een leerling.

Leuk is het te zien dat John en ik zo onze eigen persoonlijke belangstelling hebben. Voor mij is dat natuurlijk vooral de middeleeuwse kunstgeschiedenis. John zijn belangstelling betreft meer de natuur. De geologie van het gebied, de vogels en andere dieren die we onderweg zien.

Zo zag ik hem vanmiddag een foto maken. Ging het om een bijzondere mot of vlinder. Wederom is het mooi om te zien dat hij heel andere zaken ziet en opmerkt. Zo hebben we elkaar onderweg veel te vertellen ( foto 11 en 12).

 

 

Download
Dag 4 Wout.docx
Microsoft Word document 12.6 KB